Prodej bezpečnostních značek

V rámci poskytovaných služeb nabízíme bezpečnostní tabulky a značení splňující požadavky NV č. 11/2002 Sb.

Provádíme odborný průzkum provozoven a určení umístění, množství a druhů potřebného značení a bezpečnostních tabulek včetně vlastní instalace dle požadavků platné legislativy v oblasti BOZP a PO.

K dodávaným tabulkám vydáváme prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.